Kiinteistöpalvelu

Mitä me teemme?

Taloy­htiöi­den ja osakkaiden huoneis­to­jen pienko­r­jauk­set, maalauk­set, purku- ja siivoustyöt. Piha-aluei­den kun­nos­tustyöt. Lumen pudo­tus omakoti­taloista. Toimis­totilo­jen siivouk­set. Muut­topalvelu.

Mihin vuorokau­de­naikaan tahansa, nopeasti ja hal­val­la.