Siivous

Siivouspalvelumme Toimis­tot, liiketi­lat, laitok­set ja hal­lit ovat mei­dän alaamme. Teemme myös kotisi­ivouk­sia. Ota yhteyt­tä niin sovi­taan Sin­un tarpei­ta vas­taa­va palvelu. Voit tehdä kanssamme jatku­van sopimuk­sen tai tila­ta ker­talu­oteisen palvelun....

Tietoa meistä

TMI FATULI Tmi Fat­uli tar­joaa monipuolista palvelua vankalla ammat­ti­taidol­la tarkasti ja täs­mäl­lis­es­ti tehty­inä! Palve­lu­tar­jon­tamme kat­taa mm. kiin­teistön­hoito- ja remont­ti­työt, raken­nus­palve­lut & huol­lot,  huopaka­ton asen­nuk­set ja...